Elisabeth Fox Brummerstedt

Stillingsbetegnelse Sales Manager & Partner
Citat

Jeg fokuserer på muligheder frem for begrænsninger! Alle mennesker kan bidrage med noget, når de føler sig trygge i de rigtige omgivelser.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

Vi kan alle blive ramt af sygdom, en alderdom, som ikke blev så let som vi håbede på, eller være pårørende eller venner til nogen, der ikke har det så let.

Personligt har jeg haft denne problematik tæt inde på livet i mange år som mor til en datter, der blev født med et handicap og som følge deraf er kørestolsbruger. Arbejdsmæssigt har jeg mere end 20 års erfaring med salg af produkter indenfor handicapområdet. Jeg er et helt almindeligt menneske, som fik nogle helt usædvanlige udfordringer, hvilket har gjort, at jeg har et meget stort kendskab til, hvilke problematikker og behov man har, når man står i de svære situationer.

Derfor vil jeg arbejde for, at mennesker med handicap og demens får skabt nogle bedre rammer. Det vil jeg gøre ved at støtte projekter, der skaber øget livskvalitet. Projekter som ser det hele menneske, og de muligheder de har frem for begrænsninger. Projekter der skaber stjernestunder i nuet, som det enkelte menneske kan bære med sig.

Jeg vil også arbejde for, at der i alle sammenhænge sættes fokus på tilgængelighed og muligheder for mennesker med særlige behov, og ikke mindst ældre mennesker, der benytter rollator og kørestol. Dette kan fx være adgang til handicaptoiletter, alternativer til trapper, elevator mm – det kan også være digital tilgængelighed. Der er mange små ting, der kan gøre livet lettere for denne gruppe og gøre dem trygge, hvis blot det tænkes ind fra starten.

Stem på mig, hvis du mener, at TryghedsGruppen har brug for et almindeligt menneske, der kan bidrage med empati og viden om at leve med kronisk sygdom/handicap.

Om mig

Jeg er gift og mor til 2 voksne piger. Min yngste datter er født med rygmarvsbrok og er kørestolsbruger.  

Derfor har jeg udført meget frivilligt arbejde gennem årene indenfor handicapområdet.

Sammen med min datter har jeg tilbragt meget tid på Rigshospitalet. Så jeg kender til, hvordan kronisk sygdom/handicap påvirker ens liv på alle planer. Jeg kender til, hvordan det er pludselig at skulle være en del af det kommunale system og have et utal af sagsbehandlere, der kan træffe afgørelser, der har stor indvirkning på ens liv.

Arbejdsmæssigt har jeg i mere end 20 år solgt handicaphjælpemidler gennem vores familiefirma. I den forbindelse taler jeg ofte med forældre/pårørende til handicappede børn og mennesker med demen, og hører deres historier. 

Den viden jeg har fået gennem mange års arbejde indenfor området og mine personlige erfaringer, er den jeg gerne vil bidrage med i TryghedsGruppen.