Johannes Van Den Heuvel

Stillingsbetegnelse Studerende
Citat

Vi skal undgå en nation opdelt mellem digitale eksperter og udenforstående baseret på manglende digitale kompetencer.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?
Mit udgangspunkt for at stille op som en del af TryghedGruppens repræsentantskab er at støtte projekter, som skaber digital tryghed. En effektiv løsning ligger i det praksisnære, som støtte og opbygning af kompetencer indenfor det digitale. Vi skal undgå en nation opdelt mellem digitale eksperter og udenforstående på grund af manglende digitale kompetencer. Det kræver et generelt løft at skabe digital tryghed. Derfor mener jeg, at der skal støttes op om indsatser, som kan beskytte eller lære at beskytte individet digitalt.

At være tryg handler i høj grad om det at kunne kende og genkende elementer og aktører. Derfor mener jeg, at fokus skal ligge på at bygge bro mod det ukendte og ikke kun at forebygge fare.

   

Om mig
Jeg hedder Johannes van den Heuvel og læser til dagligt en kandidat i teknoantropologi på Aalborg Universitet i Sydhavnen. 

Med en uddannelse som udspringer i et meget generelt felt mellem mennesker og teknologi, har jeg valgt at fokusere min energi og fokus på teknologi, teknologiforståelse og uddannelse. Gennem semesterprojekter på AAU CPH og mit frivillige virke i bestyrelser har jeg arbejdet på at give praksisnære oplevelser med fokus på læring. Den læring har i høj grad været fokuseret på at bringe menneskers udvikling til et niveau, hvor brugen af teknologier har givet mening for menneskerne selv.

Med empatisk drevet design har jeg arbejdet med at bearbejde både teknologier og menneskers indstilling til teknologier i et forsøg på at finde løsninger. Dette har også lært mig, at mødet mellem mennesker og teknologier ofte sker i politiske arenaer, hvor mange aktører spiller ind i den evige forhandling om brugen af teknologier. Der findes ikke kontekst tomme settings, hvori implementering, læring eller udvikling kan ske. Derfor skal der altid navigeres og forhandles tæt på konteksten og på praksissen.