Henrik Vad

Stillingsbetegnelse Direktør, cand.jur.
Citat

Jeg blev valgt for 10 år siden i protest mod, at TryghedsGruppen var indspist, lukket og udemokratisk. Og jeg vil gerne fuldføre missionen.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

Jeg blev valgt af kunderne for 10 år siden i protest mod, at TryghedsGruppen var indspist, lukket og udemokratisk. Og for at forhindre, at bestyrelsen og dens kandidater ikke fik held med at fratage os kunder ejerskabet til TryghedsGruppen.  


Jeg har som en aktiv drivkraft i repræsentantskabet bidraget med at få gennemført rigtigt mange positive ændringer de seneste år, bl.a. medlemsbonus, men jeg savner fortsat mere transparens, åbenhed og medlemsdemokrati, herunder at:

  • Kunderne (som jo er ejerne) og pressen ikke længere skal nægtes adgang til repræsentantskabsmøderne.
  • Repræsentantskabsmøderne skal sendes live som webcasts.
  • Referater fra repræsentantskabsmøderne skal offentliggøres.
  • Den øvre aldersgrænse på 70 år for repræsentantskabsmedlemmer skal ophæves - det er aldersdiskriminerende.

Derudover vil jeg også aktivt arbejde for, at

  • Der skal gives mulighed for at donere ens medlemsbonus til TrygFonden, ligesom TrygFonden skal have mulighed for at modtage donationer fra offentligheden.
  • TrygFonden bør omdannes og registreres som en rigtig fond i Erhvervsstyrelsen.
  • Vi skal have billigere forsikringer - eventuelt kompenseret gennem forhøjet medlemsbonus eller bonus udbetalt direkte fra Tryg, så vi ikke (modsat andre kunder) skal betale skat af bonus.    


I øvrigt var jeg desværre den eneste i repræsentantskabet, der advarede og var imod bestyrelsens håbløse beslutning om milliardinvesteringen i det krise- og skandaleramte Falck, hvor TryghedsGruppen blot få uger efter den seneste millioninvestering måtte konstatere et stort trecifret milliontab. Penge, som burde være gået til højere bonus eller tryghedsskabende aktiviteter.


Jeg er tilhænger af den samfundsmæssige værdi, som TrygFonden har i Danmark, og derfor er det fortsat vigtigt for mig, at vi driver TryghedsGruppen så godt, at den både kan gavne kunderne og aktiviteterne i TrygFonden.


Så jeg arbejder for at varetage kundernes interesser og det vil jeg også gøre fremover.

Om mig

Jeg er født og opvokset i Vestjylland. Jeg har en bankuddannelse fra Danske Bank i København. Jeg er også cand.jur. fra Københavns Universitet og har gennemført Stanford Executive Education fra Stanford University.


I det meste af min karriere har jeg haft lederstillinger i den finansielle sektor. Bl.a.  adm. direktør i Skandiabanken i 17 år. For 5 år siden stiftede jeg Flex Funding A/S. Flex Funding er den første danske finansielle virksomhed inden for crowdlending og et seriøst alternativ til bankerne. Derudover sidder jeg i flere bestyrelser og repræsentantskaber, herunder i Dansk Aktionærforening. 


Jeg har altid i min karriere tilstræbt at give mine kunder en god service og en troværdig rådgivning, enkle og gennemskuelige produkter og attraktive priser. Dette har også været min tilgang til min aktive deltagelse som medlem af repræsentantskabet i TryghedsGruppen gennem de seneste 10 år. 


Jeg er gift med Charlotte og sammen har vi to drenge på 15 og 19 år. Det meste af vores fritid anvender vi aktivt på cykelløb i ind- og udland (både landevej, grus og bane). Derudover forsøger vi også at finde tid til alpint skiløb, kajakroning og vinterbadning.