Tina Christensen

Stillingsbetegnelse Næstformand
Citat

Et stærkt medlemsdemokrati, arbejdstagerrettigheder i de etiske retningslinjer og fokus på social ulighed i TrygFondens arbejde er vigtigt.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

For det første vil jeg arbejde aktivt for, at TryghedsGruppens investeringer giver de bedst mulige afkast på sigt. Men jeg er især optaget af, at investeringerne også lever op til TryghedsGruppens etiske retningslinjer, herunder vil jeg arbejde aktivt for, at arbejdstagerrettigheder fremadrettet også bliver en central faktor i TryghedsGruppens etiske retningslinjer. 

For det andet vil jeg arbejde for, at TryghedsGruppens medlemsdemokrati bliver endnu bedre. TryghedsGruppens 1,3 mio. medlemmer skal opleve en reel indflydelse og skal inddrages mest muligt i de valg, vi træffer. 

Og endelig er jeg for det tredje optaget af de strategier, der ligger bag TrygFondens aktiviteter. I særdeleshed har sundhed min opmærksomhed, for jeg synes det er vigtigt, at vi bliver klogere på de forhold, der fortsat medfører en stor ulighed i det danske sundhedsvæsen - og specielt hvordan vi medvirker til at reducere den ulighed, vi oplever i relation til kost, rygning, alkohol og motion.

Om mig

Arbejdsopgaver
Ungdom, Regioner og Organisationsudvikling
Socialpolitik
Liv og arbejdsliv (herunder Tilbagetrækning og Sundhed)
International solidaritet og Udvikling


Tillidshverv
Medlem af 3F Hovedbestyrelsen.
Medlem af 3F OrganisationsPolitisk Udvalg
Medlem af 3F Internationalt Udvalg
Medlem af 3F Socialpolitisk Udvalg
Medlem af FH Hovedbestyrelse
Medlem af FH Udvalg for Organisationsudvikling
Medlem af FH Udvalg for Beskæftigelse, Erhverv, Socialpolitik og Integration (BESI)

Faglig karriere
1994: Tillidsrepræsentant
1995: Bestyrelsesmedlem i KAD Slagelse
1996: Næstformand i KAD Slagelse
1998: Formand i KAD Slagelse
2001: Næstformand KAD Sydvestsjælland
2005: Formand 3F Slagelse
2009: Forhandlingssekretær i Industrigruppen
2016: Næstformand i 3F Forbundet