Lars Olsen

Stillingsbetegnelse journalist og forfatter
Citat

TrygFonden skal være MEGET mere aktive, når det gælder den voksende utryghed blandt helt almindelige danskere.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?
Jeg har allerede gjort en forskel i Repræsentantskabet. Jeg tog initiativ til Projekt Seniorarbejdsliv, der arbejder med større tryghed for seniorer på arbejdsmarkedet (www.seniorarbejdsliv.dk).
Tryghedsmålingerne viser, at den ellers så bredt favnende tryghed i det danske samfund er under pres. En af de væsentligste årsager er, at mange ikke kan arbejde, indtil de er 68 eller 70, sådan som politiske reformer skitserer.
TrygFonden skal være MEGET mere aktive, når det gælder den voksende utryghed blandt helt almindelige danskere. Det gælder også den udbredte utryghed blandt folk med mindre godt helbred.
Vi har med Tryghedsmålingerne unik viden om tryghed og utryghed. Det bør bruges aktivt som pejlemærke.
Samtidig er det vigtigt, at vi i Repræsentantskabet bevarer aktiemajoriteten hos os - en medlemsejet virksomhed på danske hænder. Jeg støtter også, at investeringerne tager større hensyn til klima og miljø.
Om mig
Jeg er cand.phil. i samfundsfag, journalist og forfatter. Har skrevet en del bøger om ulighed og brudflader i samfundet. Jeg har således et solidt kendskab til den sociale virkelighed, som TrygFonden arbejder med. Læs evt. mere på: www.lars@larso.dk