Christian S. Kaas

Stillingsbetegnelse Forsker ved Novo Nordisk
Citat

Hvis TrygFondens 650M kr skal have en reel impact, er det essentielt, at vi investerer i viden og ikke alene støtter kortsigtede initiativer

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

Hvis de 650 mio. kr., som TrygFonden årligt uddeler skal have reel impact på samfundet og de mennesker, der bor i det, er det essentielt, at vi sørger for at investere i flere langsigtede vidensprojekter, foruden de gode mindre initiativer. Jeg vil som medlem af TryghedsGruppens repræsentantskab gerne være med til, at midlerne tildeles, der hvor man på lang sigt vil se et større afkast, og dermed fastholde TrygFondens ambition om at løse både små og store samfundsproblemer - lokalt såvel som nationalt.

Om mig
Jeg er 34 år, gift og far til to livlige drenge. Jeg er aktiv i min grundejerforening, hvor jeg som kasserer bl.a. arbejder for at skabe godt naboskab, der medvirker til større tryghed i lokalområdet. Derudover er jeg aktiv i en kirke på Amager, hvor jeg bl.a. står for PR og podcast. Jeg har en ph.d. indenfor bioteknologi og arbejder til dagligt som forsker på Novo Nordisk med speciale i kortlægning og analyse af DNA med det formål at gøre produktion af medicin billigere.Se mere på www.linkedin.com/in/kaaschr.