Anja Cordes

Stillingsbetegnelse Cand jur, Mediator
Citat

Tryghedsgruppen er blevet en vigtig katalysator for samfundsgavnlige projekter. Dette fokusområde skal vi styrke fremover.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?
Jeg genopstiller for at bidrage til at sikre den bedst mulige forvaltning af forsikringstagernes interesser og opsparede kapital. Mine fokusområder er:
TryghedsGruppens betydelige uddelinger til samfundsgavnlige projekter og formål, medlemsdemokrati og medbestemmelse og den strategiske udvikling, der yderligere skal styrke TryghedsGruppen.

Om mig
Jeg er født i 1955. Bosat på Østerbro. Gift og mor til tre voksne børn. Har gennem mange år været selvstændig advokat med møderet for Højesteret. Mit speciale har været sager om familieret: skilsmisser, forældremyndighed mv.. Jeg har været medlem af Børnerådet og har haft beskikkelse som forsvarsadvokat i straffesager. Jeg vil fremover arbejde med konfliktløsning som certificeret mediator.