Rikke Porting Høffding

Stillingsbetegnelse Leder af Broen-din vej videre, "et forebyggenede tilbud til socialt udsatte og psykisk sårbare"
Citat

Jeg er optaget af små værdier, som gør en stor forskel.

Jeg vil kæmpe for mental sundhed, særligt med fokus på børn og unges trivsel.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

Jeg er optaget af små værdier, som gør en stor forskel.

Jeg vil kæmpe for mental sundhed, særligt med fokus på børn og unges trivsel.

Jeg vil sætte fokus på projekter, der ønsker at give plads til forskelle og rummelighed, fordi det er en vigtig forudsætning for, at mennesker der er socialt udsatte og psykisk sårbare, kan deltage på flere niveauer i vores samfund. Alle har noget værdifuldt at bidrage med og hvorfor ikke arbejde for at styrke relationer mellem mennesker?

Jeg har igennem mange år arbejdet med mennesker, som lever med sociale udfordringer og psykisk sårbarhed. Det er mennesker for hvem, mulighederne for at ændre egne vilkår er små, deres egne ressourcer er begrænsede, og de ofte bruger meget energi på at holdes deres tilværelse på et tåleligt niveau. Det optager mig, hvordan vi kan få mennesker som dem til at få et bedre indhold i deres hverdag. Særligt børn og unge har brug for, at der gives god støtte tidligt og forebyggende, således at de får bedre vilkår resten af vejen.

Der findes mange gode tanker og ideer til at få ændret hverdagen, som bør få en chance for at blive til. Når vores samfund omkring os tager et socialt ansvar, og derigennem beriger andre mennesker, er det vigtigt at støtte op omkring de initiativrige og idefulde.

Så min vision er, at have fokus og blikket rettet mod børn og unges mentale sundhed – og være åben for de utroligt mange områder, som er lige så vigtige og trænger til støtten.

Om mig

Jeg er 52 år og bor i Hvidovre, samlevende. Mor til 2, søn på 27 og datter på 18.

Mit personlige nøgleord er udvikling, at sikre at jeg hele tiden bliver bedre til det, jeg laver.

Jeg arbejder i kommunen, som leder i Socialpsykiatrien. Jeg har en mangeårig og bred faglig erfaring med arbejdet med mennesker, som er særligt udsatte og har brug for en særlig indsats. Oprindelig uddannet socialformidler og senest uddannet kognitiv terapeut. Jeg er vant til at være en del af en politisk styret organisation.

Jeg har lige afsluttet en 4-årig periode som domsmand ved Glostrup Ret, som var en opgave jeg har lært utroligt meget af. Domsmandsopgaven har for mig været vigtigt, da jeg dels har fået indblik i retssystemet og dels har bidraget til at fastholde vores demokratiske indflydelse. 

Jeg mener, det er vigtigt at bidrage til forskellige samfundsopgaver, hvor det kan betyde en forskel. Jeg lægger vægt på personlig integritet, som respekt for de forskelligheder vi alle bringer med os, i et fællesskab.