Morten Fenger

Stillingsbetegnelse Psykolog, Ph.d.
Citat

Vi skal fremme menneskets mentale trivsel og værne om naturen som økosystem. For fremtiden skal bæredygtighedstanken erstatte væksttanken.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?
Som psykolog beskæftiger jeg mig med menneskelig lykke og mangel på samme. Dagligt møder jeg mennesker, som higer efter at blive trygge og glade, men som har svært ved at finde opskriften til det gode liv. Hvad er det gode liv, og hvad skaber trygge rammer og opvækstbetingelser for vores børn, unge (og deres forældre)?
  • Mikro: Mennesket er en evolutionær størrelse. Vi er som pattedyr et gruppedyr, og vores hjerne er kodet til at være sammen med vores familie og stamme (yngelplejeprogrammet). Kærlighed og opmærksomhed, samt ro, regelmæssighed og relation er det som former barnets hjerne.
  • Fravær af disse ingredienser stresser barnets hjerne og gør det usikkert og sårbart overfor psykiske lidelser.
  • Makro: Mennesket er en del af naturen. Vi er kodet til at leve i overensstemmelse med naturen - vores 24 timers cyklus og vores nervesystem er formet gennem 3,5 milliarder års udvikling i naturen og trives ved naturen.
  • Idealet med konstant vækst stresser mennesket såvel som naturen. Kloge forskere siger, at jordens resurser og biodiversitet forsvinder, i samme takt som væksten og befolkningstallet stiger. For at naturen kan genoprettes, så skal væksttanken erstattes af bæredygtighedstanken og den grønne omstilling.
Jeg vil arbejde for et nyt fokus. Vi skal arbejde for et mentalt skifte i vores samfund, som fremmer børn, unge og menneskets mentale trivsel og værner om naturens økosystemer. Empati og viden er vores værktøjer :-).

Om mig

Jeg er far til to drenge på 6 og 12 år. Jeg er formand i gymnastik- og svømmeklubben GF81, som jeg bruger en del tid på. Jeg holder af de fleste sports- og friluftsaktiviteter, gør det selv håndværk, bage brød, fælde træer, hugge brænde, læse bøger og koble af. 

Jeg har skrevet en række artikler om digital afhængighed og var den første til at sætte begrebet på landkortet i Danmark i 2013. Udgav bogen "Når mobilen tager magten" og ser nu tydelige konsekvenser af den digitale omsorgssvigt hos den unge generation.

Lad os give børnene og de unge det, som naturen har kodet dem til at hige efter: kærlighed, opmærksomhed og nærvær i et sundt stimulerende miljø.