Juliane Marie Neiiendam

Stillingsbetegnelse Business Development Director samt selvstændig
Citat

Tryg bør være for alle livsfaser og give dig sikkerhed i hverdagen, for familien og for din virksomhed.
Tryg med omtanke.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?
Jeg brænder for at gøre en forskel for min omverden - for at gøre hverdagen tryggere og bedre for os alle.
Jeg har selv alle mine forsikringer hos Tryg, og har også gjort brug af dem. Indbrud kan ramme enhver, påkørsler i trafikken er skræmmende, og mistet bagage på rejsen kan mitigeres med en forsikring, der er der og virker. Jeg, og min familie, har oplevet det hele, og jeg vil gerne bidrage til at sikre, at andre får så god en hjælp som muligt ved disse ubehagelige oplevelser. Hvilket inkluderer at sikre, at TryghedsGruppen sætter sit overskud i projekter, der vil minimere behovet for at aktivere ens forsikring.
Det kræver initiativer fra TrygFonden, der tænker det hele menneske ind i alle livets faser. Så vi kan være stolte ikke blot over at have en god forsikring, men også at vide, at overskuddet bliver investeret i projekter, der hjælper almindelige mennesker i hverdagen.
Tryg skal bidrage positivt til samfundet. Samtidig med at man skal kunne vide sig sikker på at være dækket ind til alle livets udfordringer, uden at betale for noget man ikke har brug for, når man er kunde hos Tryg.
Om mig
Jeg er en ildsjæl, der brænder for at sikre en fair og inkluderende verden. Vi skal passe på de svage, og vi skal passe på os selv. Uheldet kan ramme alle, så sikring af et godt sikkerhedsnet, hvilket forsikringer er, ligger mig på sinde.
Jeg er civilingeniør med en MBA. Jeg har 20 års erhvervserfaring fra den private sektor, hvor jeg har arbejdet med billetsystemer, akustik, webdesign og IT.
Ved siden af dette har jeg lagt et stort arbejde i Ingeniørforeningen IDA som Formand for Ansattes Råd de sidste 3 år og nu som Hovedbestyrelsesmedlem.
Jeg sidder i bestyrelsen for Kvinderådet i Danmark, hvor mit fokus er på lige muligheder og lige vilkår for begge køn. Vi skal nedbryde barriererne for at få flere kvinder ind i ledelse og udradere uligelønnen i Danmark.
Jeg er medlem af forretningsudvalget i Dansk Flygtningehjælp, Danmarks største internationale humanitære organisation (til stede i over 40 lande). Et værdigt liv for alle, der gør en indsats for at sikre sig et bedre liv og gerne vil bidrage til lokalsamfundet, ligger mig på sinde.
Jeg går op i dyrevelfærd, børns rettigheder og generel medmenneskelighed.
Sammen kan vi gøre en positiv forskel for vores omverden. Det starter med at sikre, at TryghedsGruppen sætter fokus på de projekter, der gør en forskel for vores liv og hverdag. Hjælp mig dermed ved at stemme på mig.