Jesper Kirkebye Andersen

Stillingsbetegnelse Laboratorie tekniker
Citat

Fokus på tryghed i hverdagen, socialt ansvar og særligt i forhold til sårbare børn og unge.
Fornuft og ansvarlighed i arbejdet er vigtigt.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?
Stemmer du på mig, vil jeg arbejde med at flest mulige mennesker i hverdagen kan mærke det arbejde et bredt sammensat repræsentantskab i Tryghedsgruppen kan skabe, igennem de mange arbejder for en mere tryg hverdag.

For mig er det vigtig at hjælpe mange mennesker til en mere sikker og tryg hverdag, vi lever i et land omgivet af hav, det er tryghed at kunne svømme, blot en ting.

Et andet meget vigtigt område for mig er sårbare børn og unge, hvis liv ikke lige har fået den bedste start af mange grunde, men også mobning er et vigtigt indsats område, vi skal have et fair tilbud om hjælp, til starten på voksenlivet for blot at nævne en ting.

Jeg mener godt, at tryghedskabende arbejder i hverdagen, kan gå hånd i hånd med bæredygtighed og et stort socialt ansvar for fremtidige generationer, det vil jeg arbejde med.

Jeg vil arbejde med at så mange som overhovedet muligt kan få gavn af de midler, der er at forvalte i TryghedsGruppen.
Investeringer er vigtigt for mig og forretningen skal drives med fornuft og ansvarlighed.

Jeg har de sidste 2 år siddet med i bestyrelsen for LAG Halsnæs og set hvad det betyder, at kunne dele midler ud til projekter, der skaber udvikling og arbejdspladser i yderområderne, det er ret fantastisk.

Man skal støtte mig, hvis man ønsker en helt almindelig lønmodtager siddende med i repræsentantskabet, fornuft og ansvarlighed i arbejdet er klart mine nøgleord, det er rigtig mange mennesker og midler der tages beslutninger for.

Jeg ser mange positive muligheder for at fremtiden bliver mere tryg og brænder for at være den, der bringer gode ideer til arbejdet ind, fra medlemmerne af Tryghedsgruppen.

Om mig
Jeg er 46 år gammel, gift og har 3 børn, uddannet mejerist og arbejder i en mellemstor dansk virksomhed, som laboratorie tekniker i Global Innovation.

Jeg er medlem af bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe under Erhvervsstyrelsen LAG Halsnæs og LAG FLAG Gribskov kommuner.