Lykke Heimbürger

Stillingsbetegnelse Sekretær
Citat

Vi skal være med til at sikre et trygt og sundt Danmark.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

Hvorfor vil du være repræsentant i TryghedsGruppen?

Fordi jeg vil bidrage til, at formuen, som medlemmerne ejer, forvaltes bedst muligt til gavn for både medlemmerne og samfundet i et socialt, grønt og demokratisk perspektiv. Jeg vil arbejde for en demokratisk beslutningsproces, hvor alle input bliver hørt. Det er vigtigt, at der er diversitet i repræsentantskabet, således at de bedst muligt afspejler medlemmerne. Jeg vil gerne være talerør for både de unge medlemmer og os med en kort eller ingen uddannelse, således at vores perspektiver også bliver hørt.


Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Det er vigtigt, at TryghedsGruppen fortsat er med til at sikre et trygt og sundt Danmark. Der skal fortsat sikres tryghed til alle, hvilket vi i fællesskab kan sørge for. Projekterne skal gavne så mange medlemmer som muligt og meget gerne med et socialt, grønt og demokratisk sigte. Medlemmerne af TryghedsGruppen skal kunne gennemskue priser, betingelser og beslutningsprocesser. Åbenhed og gennemsigtighed skal være grundsten i måden, vi møder medlemmerne på. Jeg mener også, at vi fortsat skal udbetale bonus til medlemmerne.

 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Vi skal skabe et trygt Danmark. Vi skal have fokus på at investere i virksomheder, der er miljø- og socialt ansvarlige. Vi skal endvidere arbejde for, at medlemsdemokratiet styrkes, og flere har lyst til at engagere sig i det gode arbejde. Vi skal sigte mod fremtiden og engagere unge i den.

 


Om mig

Født 1987, uddannet salgsassistent i 2008 og kontorassistent i 2014. Nuværende ansat som sekretær i Danmarks Lærerforening. Bosat i Københavns Nordvestkvarter. Medlem af bestyrelsen i HK Service Hovedstaden siden 2018, hvor vi varetager ca. 20.000 medlemmers interesser. Jeg har igennem mit liv set mange gode eksempler på, hvordan tryghedsskabende aktiviteter kan være med til at holde børn og unge på sporet. Jeg har tidligere deltaget i forskellige former for frivilligt arbejde, herunder blandt andet som fodboldtræner i den lokale fodboldklub.