Kim Valentin

Stillingsbetegnelse Medlem af Folketinget
Citat

- Flere donationer
- Flere udbetalinger til forsikringstagerne
- Sunde bæredygtige investeringer

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?
Bæredygtighed i investeringerne
TryghedsGruppen har i løbet af de sidste 5 år udviklet sig med et samarbejdende repræsentantskab og en drift, der er styr på. Jeg vil gerne fortsætte dette arbejde for at sikre, at så mange penge som muligt ryger tilbage til forsikringstagerne samtidig med, at det samfundsnyttige arbejde kan fortsætte med TrygFondens donationer. Det vil fortsat kræve fokus på sunde og bæredygtige investeringer af den frie kapital. 
Min baggrund som økonom og 26 år i den finansielle sektor er en god basis for at repræsentere dig i TryghedsGruppens repræsentantskab. 
Om mig
Medlem af Folketinget for Venstre
Viceborgmester i Gribskov kommune
Partner i Finanshuset i Fredensborg A/S
Landsformand for LOF

Cand. polit., gift og 3 børn