Christel Trøstrup

Stillingsbetegnelse Forsker i sundhedsledelse
Citat

Behovet for at være tryg er menneskeligt. Vi bør have øget fokus på, hvordan medmenneskelighed kan være en vej til større tryghed for flere.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?
Med min forskerbagrund har jeg mulighed for at anskue problemstillinger fra flere vinkler og stille de gode spørgsmål. Store beslutninger bør træffes på et reflekteret grundlag, så flere perspektiver har gyldighed og giver repræsentantskabet en mere solid grund at stå på.
Om mig
Forsker i sundhedsledelse og sundhedsorganisering. Foredragsholder. Jeg er oprindeligt sygeplejerske og har stor indsigt i sundhedssystemets opbygning.Jeg er optaget af, at mennesker oplever sig hørt, set og forstået - uanset baggrund.