Camilla Stubbe Teglbjærg

Stillingsbetegnelse Konsulent på det frivillige sociale område i Ældre Sagen
Citat

Flere investeringer i klimaløsninger, flere af TrygFondens midler til lokale frivillige initiativer, bonus må ikke udhules af højere præmie.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

TryghedsGruppens milliardformue er opbygget gennem generationer af forsikringskunder. Derfor skal vi forvalte midlerne anstændigt.

Som repræsentant vil jeg arbejde for:

Investeringer

  • TryghedsGruppen skal investere en større del af de frie midler på 7 mia. kr. i virksomheder, der arbejder med klimaløsninger. Vi kunder i Tryg og Alka skal kunne se vores børn og børnebørn i øjnene. Klimainvesteringer giver også høje afkast, viser erfaringer fra andre ansvarlige investorer.

Uddelinger

  • Flere af TrygFondens midler skal uddeles gennem de regionale råd, så pengene arbejder tættere på medlemmerne, dér hvor de støtter fællesskaber og lokal sammenhængskraft – fra spejdergruppen til vågekoner. I min hverdag ser jeg, hvor stor en forskel selv mindre donationer til frivillige initiativer kan gøre lokalt.

Bonus

  • Endelig vil jeg arbejde for, at medlemmernes bonus ikke bliver udhulet af præmiestigninger på vores forsikringer i Tryg og Alka.

Om mig

Jeg er 48 år og bor på Frederiksberg med min mand og 2 børn. Jeg arbejder i Ældre Sagen, hvor jeg understøtter de mange frivillige ildsjæle, som hver dag gør en stor forskel for døende, pårørende og efterladte over hele landet.

Jeg sidder desuden i bestyrelsen for plejeboligcenteret Rosenborgcenteret i Københavns Kommune.