Nicolai Ellehuus

Stillingsbetegnelse Uddannet advokat med fokus på forretningsetik
Citat

Børns Tryghed | Digital Tryghed for Alle | Aktivt Ejerskab med Høje Etiske Standarder

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?
Jeg mener, at TryghedsGruppen har en stor indflydelse på det danske samfund, og jeg vil i særdeleshed arbejde for 3 visioner:
1. Børns Tryghed
2. Digital Tryghed
3. Aktivt og Etisk Ejerskab

1. Børns Tryghed: En tryg start på livet er essentiel for en positiv udvikling af individet, som dermed giver positiv påvirkning af samfundet i sin helhed. Gennem TrygFondens aktiviteter inden for Sikkerhed, Sundhed og Trivsel ser jeg gerne, at vi støtter aktiviteter, som sikrer en tryg base for børn til at udvikle sig til deres fulde potentiale til fordel for samfundet i sin helhed.

2. Digital Tryghed: TryghedsGruppen har godkendt, at Digital Tryghed skal være et fokusområde fra 2020. Som far til to små døtre er min største bekymring for deres opvækst, at de digitale muligheder bliver en større forhindring end en hjælp til deres udvikling. Blandt andet da udfordringer med relation til persondatabeskyttelse og digitale krænkelser er alvorlige, og noget jeg tror de færreste danskere forstår, hvordan man skal håndtere. Jeg vil arbejde for at TryghedsGruppen støtter op om Sikkerhed, Sundhed og Trivsel i den digitale verden.

3. Aktivt og Etisk Ejerskab: TryghedsGruppens formue er opbygget gennem generationer af danskere, og det skal vi respektere. Langsigtede investeringer opnår bedst afkast, såfremt virksomhederne opfører sig ordentligt. Derfor skal TryghedsGruppen stille høje etiske krav til både kapitalforvaltere samt de virksomheder, som vi har investeret i. Jeg vil arbejde for at TryghedsGruppen kontinuerligt tager stilling til, om vores investeringer har et højt etisk niveau. 
Om mig
Jeg er opvokset i Nordsjælland og har boet i København de sidste 18 år. Jeg har en dejlig familie, som består af min kæreste, som er sundhedsplejerske, og vores to små piger på hhv. 2 og 4 år. Jeg interesserer mig meget for det danske samfund, og specielt efter jeg er blevet forælder, har jeg et dybt ønske om at påvirke samfundet i en positiv grad - så jeg efterlader en bedre verden til mine døtre.

Jeg er uddannet advokat og har arbejdet i små 13 år med fokus på forretningsetik herunder hos Novo Nordisk med udstationeringer til USA og Kina samt nu, hvor jeg er globalt ansvarlig for compliance hos Bang & Olufsen.

Jeg har altid været meget engageret i frivilligt arbejde, i særdeleshed i udvekslingsorganisationer med fokus på at arbejde for fred gennem interkulturel forståelse.