Lene Toft Johnsen

Stillingsbetegnelse IT konsulent
Citat

Lad os sammen skabe mere tryghed for hinanden, så vi oplever bedre trivsel og sundhed, mindre kriminalitet og større sikkerhed.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

Tryghed er en vigtig faktor for vores livskvalitet. Gennem det fællesskab der er i TryghedsGruppen kan vi skabe bedre livskvalitet både for medlemmerne og alle andre.

Jeg vil arbejde for, at vi støtter projekter og aktiviteter ude i lokalområderne der gør, at vi :

 • Opnår bedre trivsel i vores dagligdag ved, at:
  • Skabe og styrke fællesskaber
  • Hjælpe børn og unge
  • Støtte syge og udsatte
  • Skabe glæde i vores hverdag

 • Føler os mere sikre ude og hjemme gennem:
  • Førstehjælpskurser
  • Hjælp til at forebygge ulykker og indbrud.

Vi skal varetage medlemmernes interesser. Det gør vi ved at være åbne og lytte. Medlemmerne skal have del i overskuddet gennem udbetaling af bonus. Vi skal sikre en sund økonomi, hvor den kapital vi har, forvaltes på den bedste måde.

Det er grundlaget for, at vi mange år fremad kan være med til at skabe mere tryghed for os alle.

Om mig

Jeg er 54 år og bor i København.

Jeg har Højere Handelseksamen fra Niels Brock og har efteruddannet mig inden for økonomi, sprog og IT på Copenhagen Business School. Jeg har arbejdet i Kræftens Bekæmpelse og i mange år som IT-konsulent i almennyttige boligselskaber som Lejerbo, Domea og KAB. I dag arbejder jeg i IT afdelingen i Boligselskabet Lejerbo.

Jeg har været aktiv i bestyrelsesarbejde inden for HK og lavet frivilligt arbejde i forskellige foreninger, bla. som kasserer.