Heidi Alsing

Stillingsbetegnelse Pensionist
Citat

Husk at det er forsikringstagernes penge, der danner grundlag for TryghedsGruppens mange gode projekter indenfor sundhed, sikkerhed og trivs

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

Jeg har i to perioder været valgt til TryghedsGruppens repræsentantskab for at varetage de menige forsikringstageres interesser og præge den uddelingspolitik, som gruppen står for.

Jeg har været optaget af TryghedsGruppens demokratiske udvikling, og der er heldigvis sket meget igennem de sidste 10 år.

Vi har fået indført en bonusordning, som giver forsikringstagerne en lille del i det udbytte, som navnlig TRYG A/S giver deres hovedaktionær TryghedsGruppen. 

Vi har fået udskilt Nordea Liv & Pension på en rimelig og ordentlig måde, så de nu kan leve videre i Velliv.

Netop nu sætter TryghedsGruppen fokus på at øge medlemsdemokratiet i den meget store gruppe af forsikringstagere på ca. 1,3 mio medlemmer i såvel TRYG som ALKA.

Bliver jeg valgt, vil jeg arbejde for, at vi i den kommende tid får virkeliggjort flest mulige af ideerne i den medlemsstrategi, som jeg har været med til at udarbejde, og som TryghedsGruppen netop har vedtaget.

Desuden skal hele TryghedsGruppens strategi op til fornyet debat i de næste par år, og den debat vil jeg rigtigt gerne tage del i.

Husk at det er forsikringstagernes penge, der danner grundlag for TryghedsGruppens mange gode projekter inden for sundhed, sikkerhed og trivselOm mig

Mit navn er Heidi Alsing, jeg er 66 år bosat i Gladsaxe.  Jeg er gift med Jacob, er mor til to og bedste til tre. 

Jeg er uddannet jurist, med startansættelse i Miljøministeriet, efterfølgende 22 år indenfor landbrugets organisationer, afsluttende i Landbrugslotteriet. 

Nu er jeg som pensioneret i april 2019 i gang med at vænne mig til at være arbejdsfri med alle de aktiviteter, der hører til det. Det betyder, at jeg nu får lidt bedre tid til at arbejde for TryghedsGruppen. Derfor genopstiller jeg til TryghedsGruppens repræsentantskab for Hovedstaden.