Frederik Bante

Stillingsbetegnelse Apron Flyveleder, Naviair
Citat

Med job i luftfartsbranchen er sikkerhed og tryghed et indgroet fokus for mig. Jeg vil gerne bringe dette fokus med i borgernære projekter.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?
Jeg vil gerne arbejde for, at TryghedsGruppen fortsat skaber og udvikler sikkerhed og tryghed for borgerne via gode indsatser i samfundet. Som eksempel kan nævnes TryghedsGruppens nuværende indsats med livreddere på de danske badestrande om sommeren. Det gode initiativ ser jeg gerne styrket yderligere, og derudover ligger initiativer, der især kan hjælpe til at fremme børns tryghed, mig nært.
I det hele taget er det de meget borgernære tiltag, som TryghedsGruppen har muligheder for at indføre, som jeg brænder mest for at udvikle. Jeg har en intention om at gå ydmygt ind til opgaven i en allerede velfungerende fond. I repræsentantskabet agter jeg at trække på min erfaring fra luftfartsbranchen, hvor begreber som innovation, effektivitet og samarbejde spiller fint sammen med det konstante fokus på sikkerhed og tryghed.
Om mig
Jeg er 40 år, gift og far til 3 drenge. Arbejder i kontroltårnet i Kastrup lufthavn og bor på Amager sammen med min familie.
På arbejdspladsen er jeg ved siden af min primære funktion som flyveleder også arbejdsmiljørepræsentant og har også i en periode fungeret som hjælperøgdykker ( hvor man assisterer lufthavnens brandvæsen).
Jeg er derudover formand for bestyrelsen i den andelsboligforening, hvor jeg bor, men er som sådan ikke, hvad jeg selv vil betegne som et meget erfarent medlem af professionelle foreninger/bestyrelser.