Jonas Bjørn Jensen

Stillingsbetegnelse Politisk ordfører for Socialdemokratiet
Citat

Vi skal styrke TrygFonden og sikre, at Tryg bliver på danske hænder. Hvis jeg bliver genvalgt, er det mine vigtigste mærkesager.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?
Der er nok at blive utryg over. Både ude i verden og i Danmark.

Derfor skal TryghedsGruppen skabe tryghed i Danmark og for forsikringstagerne i forsikringsselskabet Tryg. Det tror jeg på, at vi bedst gør i fællesskab og med en stærk TrygFond og ved at bevare Tryg som et forsikringsselskab på danske hænder.

De sidste fem år har jeg siddet i TryghedsGruppens repræsentantsskab, hvor jeg har arbejdet for at bevare og styrke TrygFonden.

Styrk TrygFonden
TrygFonden gør et kæmpe arbejde for trygheden i Danmark. I dag er det en af nordens største almennyttige fonde, som arbejder med alt fra kystlivredning, forskning, tryghed på arbejdsmarkedet, udsatte børn og unge og at flere skal overleve hjertestop. Der er repræsentanter, der aktivt har arbejdet for at afskaffe eller svække TrygFonden til fordel for at udlodde pengene i TryghedsGruppen til dem med de største forsikringspræmier. Modsat vil jeg arbejde for, at TrygFonden bliver styrket, så vi kan sikre trygheden i Danmark.

Bevar forsikringsselskabet Tryg på danske hænder
Jeg mener, at vi som forsikringskunder i Tryg er bedst tjent med, at vores forsikringsselskab er dansk-ejet, så vores præmier ikke skal sikre indtjeningen hos udenlandske investorer og kapitalfonde. Jeg vil derfor arbejde for, at TryghedsGruppen er en god og langsigtet majoritetsejer af forsikringsselskabet Tryg, og at vi ikke hopper på hurtige salgstilbud, der kan lune i kassen nu og her, men koste forsikringskunderne dyrt i det lange løb.


Om mig
Jeg er 33 år gammel. Jeg bor på Nørrebro i København, er gift med Lea Wermelin og sammen har vi Vega og Karla på 8 og 2 år.

Til dagligt er jeg politisk ordfører for socialdemokratiet i København, hvor jeg på Rådhuset arbejder for at gøre København til en by for alle:
 - Med boliger, der er til at betale
 - Med at sikre den grønne omstilling, så vi kan give en bedre by og klode videre til vores børn
 - Og med at skabe gode skoler og daginsitutioner, så vores børn trives og får en god start på livet og muligheder for at blive lige det, de har lyst til.

Jeg har siddet fem år i repræsentantskabet i TryghedsGruppen, og er glad for at være med til at gøre en forskel for medlemmerne og for trygheden i Danmark. Det vil jeg meget gerne fortsætte med.