Helle Just Krag

Stillingsbetegnelse Advokaturchef
Citat

Jeg vil være med til at sikre en tryg forvaltning af forsikringstagernes interesser på en bæredygtig og socialt ansvarlig måde.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

Jeg vil være med til at sikre den bedst mulige forvaltning af forsikringstagernes interesser på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sker på en bæredygtig og socialt ansvarlig måde med trivsel, tryghed og sikkerhed i fokus.

Hvilke temaer er vigtige for mig:

De 17 verdensmål, ansvarlighed (responsible business), bæredygtighed og partnerskaber.

Jeg kan bedst bidrage ved at være talerør for medlemmerne og derved at bidrage til en strategi for TryghedsGruppens investeringer og projekter, der kombinerer en god og sund økonomi med ansvarlighed og bæredygtighed.

 

Om mig

Født i 1965. Bosat i Gentofte, gift og mor til Anders på 23 år.

Har siden 1993 været ansat i anklagemyndigheden og har været anklager på flere store sager, herunder ”Bogtyverisagen fra Det Kongelige Bibliotek” og ”Tønder-sagen”. Har siden 2007 været advokaturchef og beskæftiger mig derfor nu mest med ledelse. Jeg har undervist en del, herunder i behandlingen af dyreværnssager og i behandlingen af straffesager vedr. racisme og i forvaltningsret – begge dele på Københavns Universitet. Herudover jeg på forskellige vis igennem mange år arbejdet med sociale og samfundsmæssige partnerskaber.