Viktoria Rose Andersen

Stillingsbetegnelse Studerende
Citat

En tryg fremtid i en foranderlig verden - for alle!

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

Som ungt menneske i dagens Danmark bekymrer jeg mig en del om fremtiden; min egen, mine næres og verdens. Klimaforandringer, krige, epidemier, stigende ulighed – både social og økonomisk – truer vores samfund og vores daglige liv. Som enkelte individer har vi svært ved at gøre andet end det, vi kan sætte vores kryds ved til demokratiske valg, men selv det er ikke ensbetydende med, at vores bekymringer bliver taget hånd om.

Gennem TryghedsGruppen er der heldigvis en mulighed for at blive hørt. Hvis jeg bliver valgt som repræsentant, vil jeg arbejde for en tryggere fremtid for min og kommende generationer.

For mig er mærkesager den grønne omstilling og forskning inden for tryghedsskabende videnskaber.

Om mig

Jeg er studerende ved Københavns Universitet, hvor jeg læser Molekylær Biomedicin. Jeg har derfor en stor interesse i forskning inden for det natur- og biovidenskabelige og også inden for det sundhedsvidenskabelige. Jeg har i efteråret 2019 været på udveksling, som en del af min uddannelse, på Karolinska Institutet i Stockholm, hvor jeg har fået et indblik i, hvor meget den forskning, jeg forhåbentlig kommer til at lave, hænger sammen med, hvad lægerne bruger i klinikken.

Gennem min opvækst har jeg fået et stort kendskab til natur og miljø gennem mine forældre. Jeg er “plante-mor” for mine potteplanter, og jeg ynder at tage på ture, det være sig svampejagt i efteråret, orkidé-jagt på Møns klint eller bare en tur ud på Amager Fælled. Jeg er også medlem af den grønne studenterbevægelse, som kæmper for en grøn dagsorden på universiteterne og i Danmark generelt. 

Til dagligt bor jeg med min kæreste på Nørrebro.