Gitte Just

Stillingsbetegnelse Stifter og direktør
Citat

Sammen om tryghed i din og min hverdag

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

Jeg stiller op til repræsentatskabet i TryghedsGruppen for at skabe større tryghed i din og min hverdag.

Mine mærkesager:

Det handler om dig og mig

Der er brug for, at flere engagerer sig i at være noget for andre. Jeg vil arbejde for, at TrygFonden støtter projekter, hvor fællesskabet spiller en større rolle i at skabe tryghed, trivsel og livskvalitet for flere. Vi har brug for at stå sammen for at fremme det, der gør os trygge og modarbejde det, der gør os utrygge. Sammen kan vi finde de bedste løsninger på klimaforandringer, social ulighed, sygdomstrusler, digital udvikling og ensomhed, som fylder meget i vores hverdag. 

Vores indflydelse som medlemmer

Jeg vil arbejde for, at medlemsdemokratiet i TryghedsGruppen hele tiden udvikler sig, så alle der kan og vil, bliver hørt, kan søge indflydelse og bidrage.

Vi deler overskuddet

Når der er overskud, vil jeg have fokus på, at medlemmerne får udbetalt medlemsbonus.

Valget skydes igang den 20. januar 2020. Hvis du bor i Hovedstadsregionen og er privat- eller erhvervsforsikringstager i Tryg eller Alka, så kan du stemme på mig fra 20. januar til 7. februar 2020. 

Stem på mig for mere tryghed i hverdagen, mere medlemsindflydelse og medlemsbonus.


Om mig

Jeg hedder Gitte Just, er gift, bor i Gribskov Kommune og er selvstændig med firmaet Human Associates. Jeg har arbejder i krydsfeltet rådgivning, sundhed, netværksopbygning, design og kultur. Jeg har 20 + års erfaring med at omsætte visioner og strategier til konkrete projekter og aktiviteter for bl.a. Øksnehallen og Danish Design Association. Jeg har stået i spidsen for at udvikle og gennemføre mere end 200 aktiviteter. Jeg har udarbejdet kriterierne for uddelingen af fondsmidlerne (+550 mio kr.) til programmet i den Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017, for FNs alternative verdensmøder (NGO Forum ’95 FNs World Summit for Social Development og Beijing ’95 – FN’s Forth Wold Conference on Women).