Mette Reissmann

Stillingsbetegnelse konsulent, Tv-vært, tidl. MF
Citat

Det handler om tillid, ordentlighed og ansvar. Din velfærd og tryghed er vigtig. Det samme gælder bæredygtighed og den grønne omstilling.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

Jeg har været medlem af Repræsentantskabet siden 2009, og jeg ønsker at genopstille, fordi jeg gerne vil fortsætte arbejdet med at sikre størst mulig gennemsigtighed i produkter og betingelser, så forsikringstagerne kan træffe deres valg af selskab og forsikringsprodukt på et oplyst grundlag.

TryghedsGruppen har et socialt ansvar over for sine medlemmer, hvad angår velfærd og tryghed og et ansvar over for samfundet, hvad angår bæredygtighed og klima. Jeg vil arbejde for, at den indsats øges. Det handler om tillid, og jeg vil fortsat arbejde for, at opgaven løses på en ordentlig og ansvarlig måde. Vi har fx et ansvar i forbindelse med klimasikring og at sikre tryghed for de kunder, der er udsat for voldsomme vejrforhold.  

Derfor er det nødvendigt at have bæredygtighed i højsædet i bestyrelsen og hos ledelsen, så beslutninger træffes primært med fokus på forsikringstagernes behov, så de får størst mulig tryghed, og på at medvirke til at gøre den grønne omstilling bæredygtig.

Om mig

Alder: 56 år

Familieliv: Bor med min kæreste, Nils, der er aktuar på Østerbro. Er mor til Asbjørn, der er flyttet hjemmefra for længe siden.

Barndom: Opvokset i Esbjerg med en far, der er tidl. styrmand og pensioneret skolelærer og en mor, der var kursusinspektør på Esbjerg Højskole.

Skole: Samfundssproglig student fra Esbjerg Statsskole, 1982

Uddannelse: Erhvervsjurist (cand.merc.jur) fra Handelshøjskolen, CBS, 1989. Afslutter CBS executive bestyrelsesuddannelse januar 2020.

Arbejde: Jeg har været ansat i den finansielle sektor i knap 10 år henholdsvis i Hafnia Forsikring og Lokale Pengeinstitutter samt hos GE Consumer Finance som Legal / Compliance manager. Har varetaget forbrugernes interesser i mere end 10 år hos Forbrugerrådet & i Forbrugerstyrelsen. Tidl. ekstern lektor i jura på CBS. Jeg har som selvstændig konsulent rådgivet virksomheder om CSR og SDG – FN´s Verdensmål vedr. social ansvarlighed og bæredygtighed og været brevkasseredaktør om forbrugerrettigheder og etik i flere danske dag- og fagblade.

Har repræsenteret patienterne i Patientskadeankenævnet og forbrugerne i Forbrugerklagenævnet, Forsikringsankenævnet og Pengeinstitutankenævnet. Er TV-vært pt i ”Luksusfælden” på TV3 og tidl. medlem af Københavns Borgerrepræsentation og af Folketinget (S). Jeg er medstifter af Kvindeøkonomien, der arbejder for at styrke reel økonomisk ligestilling mellem kønnene og sætte kvinder i stand til at tage bedre vare på deres egen økonomi.