Sine Sunesen

Stillingsbetegnelse Direktør, Akademikerne (AC)
Citat

Ulighed i sundhed og til at navigere i en digitaliseret verden, er en kæmpe udfordring. Her kan TrygFondens arbejde gøre en afgørende forskel

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?
Jeg vil arbejde for gode forsikringer til rimelige priser. Medlemsdemokratiet er yderst vigtigt. I en tid, hvor kapitalfonde sætter sig på store dele af samfundsøkonomien, skal vi værne om den enkelte forsikringstagers indflydelse på sit forsikringsselskab. Igennem TrygFonden vil jeg særligt arbejde for nye veje til at få alle danskeres sundhedstilstand og livskvalitet forbedret. Også de udsatte gruppers sundhed. TrygFonden må også udvide sin indsats for at skabe digital sikkerhed. Det er et område, der er alt for lidt fokus på i dag.
Om mig
Jeg er jurist, direktør i Akademikerne, og jeg har igennem mange år arbejdet med uddannelses- og forskningspolitik og arbejdsmarkedsforhold. Tidligere har jeg arbejdet på toplederniveau i KL og Djøf og haft mange forskellige tillidsposter. Jeg vil gerne bidrage med min brede samfundsindsigt og erfaring med at få mange interesser til at samles om en fælles indsats.