Bente Rona Jensen

Stillingsbetegnelse Cand. Scient. i Humanfysiologi, PhD, Professor
Citat

Forebyggelse, viden og formidling

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

Tryghed handler i mange henseender om forebyggelse. Gennem TrygFondens almennyttige projekter vil jeg arbejde for tryghed i alle aldre - barn, ung, voksen og ældre.

Tryghed handler også om viden, både ny viden og formidling. Jeg vil blandt andet støtte tiltag, der er rettet mod tidlig diagnosticering og formidling af viden om alvorlige sygdomme. Et eksempel kunne være kræft i æggestokke/æggeleder. Det er et forsømt område. Målet er flere reddede liv.

Herigennem håber jeg, at vi i endnu højere grad fremover er klar til at tage ansvar for egen og andres tryghed i Danmark. Tryghed er noget vi giver til hinanden.

Sundhed, sikkerhed og trivsel skal fortsat prioriteres.  

En del af overskuddet i TRYG skal fortsat tilbage til forsikringstagerne i form af medlemsbonus.

Et solidt afkast skal sikres gennem en målrettet og etisk ansvarlig investeringsstrategi.

Om mig

Arbejdet som forsker siden jeg blev kandidat/PhD fra Københavns Universitet.

Primære forskningsområder er indenfor det sundhedsvidenskabelige område, herunder bevægeapparatet, fysisk aktivitet og det neuro-muskulære område.

Stor erfaring med vurdering af projektbeskrivelser og evaluering af projekter.

Erfaring med bestyrelsesarbejde, nationalt og internationalt.