Allan Nygård Bertelsen

Stillingsbetegnelse Ingeniør
Citat

Lavere præmier og øget medlemsfokus

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

Mit navn er Allan Nygård Bertelsen - Jeg stiller op til repræsentantskabsvalget ved TryghedsGruppen, og jeg har brug for din stemme til at bakke mit kandidatur op fordi:

·       Tryg Forsikring skal ændres til at være mere medlemsfokuseret. Tryg skal fokusere på at drive forsikringsforretning og udbetale retmæssige skadeserstatninger, når behovet opstår.

·        Medlemmerne i TryghedsGruppen bidrager årligt til et stort milliard overskud i Tryg  - jeg vil arbejde for at justere forsikringspræmierne, så der er bedre balance mellem indtægter og udgifter. Ud over den overfyldte opsparing til dårlige tider er det ikke i medlemmernes interesse, at Tryg Forsikring, som et medlemsejet selskab, hvert år laver et stort overskud på bekostning af medlemmerne.

Om mig
Familiefar, som sammen med min hustru Trine og vores to søde døtre på 6 og 8 år, samt hunden Hermann, bor i et hyggeligt parcelhus i Holte.  
I vores kamp for at få familieøkonomien til at hænge sammen, er vi nødt til at være kritiske omkring, hvor vores penge forsvinder hen hver måned. Da forsikringsudgifter er en markant - men prioriteret - udgiftspost for en familie som vores, så forventer vi også, at forsikringen lever op til sit ansvar, når en skade opstår. Min oplevelse med Tryg er, at denne ansvarsfølelse er under pres fra et overskyggende ønske om profit. Jeg er forundret over at opdage, at vi som forsikringstager i et medlemsejet selskab, årligt bidrager til et milliard overskud på medlemmernes bekostning og ønsker derfor at bringe balance i dette regnskab.