Monika Margrethe Skadborg

Stillingsbetegnelse Repræsentantskabsmedlem i TryghedsGruppen og forperson for Ungeklimarådet
Citat

Jeg vil fortsat arbejde for en stærk TrygFond. Vi skal også tage ansvar for en tryg fremtid gennem bæredygtige investeringer.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

En stærk TrygFond baseret på ansvarlige investeringer

Jeg har de sidste 5 år arbejdet for, at TrygFonden fortsat skal være stærk og kunne uddele midler til projekter, der støtter trygheden og fællesskabet i vores samfund. Det arbejde vil jeg fortsætte, for vi modtager fortsat langt flere ansøgninger af høj kvalitet, end vi har midler til at imødekomme. Vi skal også tage ansvar for fremtidige generationers tryghed. Derfor er det vigtigt, at vores investeringer er ansvarlige. Her er plads til forbedring, det vil jeg presse på for.

Om mig

Jeg genopstiller til repræsentantskabet efter de sidste 5 år at have arbejdet for en stærk TrygFond. Jeg har lang erfaring i forskellige NGOer, hvor jeg både har arbejdet projektorienteret og haft ansvar for ledelse og økonomi. Den erfaring bruger jeg, når vi skal vurdere hvilke projekter, der gør den største og mest bæredygtige forskel for danskernes tryghed. Jeg er stolt af, at vi hvert år gør en mærkbar forskel for medlemmerne. Det skal vi fortsætte med, og vi skal sørge for, at vores penge står i ansvarlige investeringer, så vi ikke undergraver fremtidens tryghed.