Peter Fogh

Stillingsbetegnelse Advokat
Citat

Balance mellem afkast og etisk bæredygtighed i investeringer.
Samfundsansvar.
Effektiv ledelse.
Har relevant erfaring indenfor disse områder.

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?

TryghedsGruppen har helt særlige muligheder for at skabe sikkerhed gennem solide og professionelle forsikringstilbud  til gavn for forsikringstagere. Det er kombineret med, at et vist afkast går til at støtte indsatser indenfor sikkerhed, sundhed og trivsel til gavn for mange mennesker i Danmark, der ikke nødvendigvis er forsikringstagere i Tryg. TryghedsGruppen er dermed en væsentlig og stor samfundsaktør, der også har et stort samfundsansvar. Jeg finder det derfor interessant at være med til at præge og udvikle TryghedsGruppen. Som repræsentant vil jeg især arbejde for, at kapitalforvaltning og investeringer sker med balanceret hensyntagen til bedst muligt afkast, men også med et etisk bæredygtigt perspektiv. Jeg vil arbejde for, at de midler, der anvendes til almennyttige indsatser, giver størst muligt værdi for menneskers sikkerhed, sundhed og velfærd. Retssikkerhed er en væsentlig grundpille i vores samfund, og jeg vil arbejde for, at også retssikkerhed kan være en del af fondens indsatsområder.

Den særlige demokratiske konstruktion for TryghedsGruppen, der samtidig er forbundet med en forretning, hvor der stilles krav om effektivitet. Hurtige beslutninger og eksekvering stiller store krav til ledelsen af de forskellige enheder. Jeg vil interesse mig for at arbejdet ledes og styres godt, så TryghedsGruppen opfylder sit formål på bedste måde og vil gerne lægge en indsats, der hvor det kan blive muligt.

Igennem uddannelse og arbejdsliv har jeg opnået virksomhedsindsigt, ledelseserfaring, bred juridisk indsigt, arbejdet med etiske problemstillinger og dilemmaer samt erhvervet  almindelig menneskekundskab og erfaring. Det vil jeg gerne sætte i spil som medlem af repræsentantskabet.
Om mig

Jeg er advokat og partner i Plesner Advokatpartnerselskab.


Herudover er jeg formand for Advokatsamfundet, som arbejder for at sikre retssikkerhed for borgerne og et velfungerende retssamfund. Endvidere fører Advokatsamfundet  tilsyn med alle danske advokater. I denne forbindelse har jeg opnået erfaring med fondsarbejde og politisk interessevaretagelse.


Siden 2018 har jeg været formand for Børnehjernecancerfonden (BHCF), der samler penge ind til forskning i børnehjernekræft. I denne forbindelse deltager jeg i et cykelnetværk.


Jeg bor i København, er gift med Bente Hyldahl Fogh og har to voksne sønner.