David Munis Zepernick

Stillingsbetegnelse Kommunalbestyrelsesmedlem, Frederiksberg (B), Kommunikationschef, Medicon Valley Alliance (MVA)
Citat

"Jeg vil understøtte det gode, frie og selvhjulpne liv for f.eks. kvinder i tvangsprostitution og ofre for menneskehandel i Danmark"

Hvad vil du arbejde for som repræsentant?
Jeg vil understøtte det gode, frie og selvhjulpne liv for de allermest udsatte, herunder f.eks. kvinder i tvangsprostitution og ofre for menneskehandel i Danmark, som efter min mening er den suverænt mest udsatte gruppe i Danmark anno 2019. 

Udgangspunktet i mit organisatoriske og politiske virke har været sundhed, frihed og værdighed. Det var afsættet for den gratis sundheds- og rådgivningsklinik på Vesterbro for udenlandske kvinder i prostitution og ofre for kvindehandel, Tirsdagsklinikken, som jeg, sammen med den tidligere leder af Reden International, Vibeke Lenskjold, tog initiativ til i 2009, det er afsættet for mit virke i kommunalbestyrelsen, og det vil være afsættet for mit virke som medlem af repræsentantskabet, hvis jeg bliver valgt.  
Om mig
Jeg er en 46-årig, Frederiksbergsk familiefar, og radikalt medlem af kommunalbestyrelsen samme sted siden 1. januar 2018. Min livsanskuelse kan sammenfattes i “Globalt udsyn, Socialt hensyn, Liberalt livssyn”. Det betyder konkret, at jeg ønsker at bo og se mine børn vokse op i en by, et land og et kontinent, som favner verden, fastholder fællesskabet og frisætter den enkeltes potentiale! 

Jeg er ligeledes på 10. år frivillig ulønnet bestyrelsesformand for Fonden Safe and Alive, som hjælper ofre for kvindehandel i Danmark, og jeg er initiativtager til Tirsdagsklinikken i Colbjørnsensgade (nu en del af Reden International), som var Københavns første sundheds- og rådgivningsklinik målrettet udenlandske kvinder i prostitution.  

Medlem af verdens største private nødhjælpsorganisation, Lions Club,  siden 2011.