Stil op som kandidat til repræsentantskabsvalget

TryghedsGruppen

Hvis du er medlem af TryghedsGruppen og bor i Region Hovedstaden, kan du stille op som kandidat fra den 29. oktober til og med den 3. december 2019. Valget afholdes fra den 20. januar til og med den 7. februar 2020. Opstillingssystemet åbner den 29. oktober 2019.

Kontakt os på valg@tryghedsgruppen.dk, hvis du har nogen spørgsmål.

Stil op   Stil op med CVR