Hvad er en delegeret?


En delegeret er med til at bestemme i pensionskassen, og er valgt af medlemmerne for en 4-årig periode.

Forudsætningen for at være delegeret er, at du interesserer dig for pension og er nysgerrig og indstillet på at lære mere om pension og pensionskassen.
PKA sørger for at uddanne dig og klæde dig på til at træffe beslutninger i pensionskassen.

Hvad har en delegeret indflydelse på?
Som delegeret har du indflydelse på:
  • Hvordan pensionsordningen skal se ud
    • herunder hvor mange penge, der skal anvendes til henholdsvis alderspension og dækninger ved sygdom, førtidspension og død
  • Vedtægterne
    • der bl.a. indeholder regler om, bestyrelsens sammensætning og generalforsamlingen

Derudover er du som delegeret med til at påvirke, hvordan pensionskassen investerer pensionsmidlerne ansvarligt for at sikre gode afkast og samtidig gøre gavn for samfundet.

Hvad er opgaven som delegeret?
Som delegeret deltager du i den årlige generalforsamling, som er pensionskassens højeste myndighed. Her kan du bl.a. stille forslag på dine egne og/eller kollegaers vegne, ligesom du har stemmeret. Mellem generalforsamlingerne er du aktiv ved at deltage i møder og uddannelsesforløb. Derudover er du ambassadør og bindeled mellem medlemmerne og PKA.

Tidsmæssigt tæller de planlagte aktiviteter generalforsamlingen i april måned hvert år, samt et årligt møde for delegerede i efteråret.  

Hvordan bliver jeg klædt på til delegeretrollen?
Som nyvalgt delegeret får du inden din første generalforsamling tilbud om at deltage i et grundkursus. På kurset får du en bred introduktion til pensionskassens vilkår og ydelser, investeringer, risikostyring, økonomi, PKA’s organisering og medlemsdemokrati. PKA tilbyder også et overbygningskursus til delegerede, der har været på grundkurset. Når du som delegeret deltager i en generalforsamling, et kursus eller andre aktiviteter i pensionskassen, dækker pensionskassen dine omkostninger til transport, med udgangspunkt i billigste offentlige transportmiddel.
Pensionskassen udbetaler ligeledes tabt arbejdsfortjeneste til din arbejdsgiver, så du ikke bliver trukket i løn.

Hvordan får jeg viden om, hvad der foregår i pensionskassen?
PKA’s kommunikation med de delegerede foregår primært via mail, på pka.dk og de sociale medier. Du modtager automatisk PKA Delegeret-Nyt, som er et elektronisk nyhedsbrev specielt tilegnet delegerede.

Læs mere om at være delegeret på pka.dk