Info

To kandidater er videre til anden valgrunde til valget som formand for Maskinmestrenes Forening

Af Maskinmestrenes Forenings vedtægter § 15 stk. d fremgår, at for at blive valgt som formand kræves absolut flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer. Såfremt ingen af formandskandidaterne opnår det fornødne antal stemmer, foretages ny afstemning, hvori de to kandidater, der fik flest stemmer, deltager. Den kandidat, der ved den nye afstemning får det største stemmetal, er valgt.

Da ingen af de seks formandskandidater har fået over halvdelen af de afgivne stemmer, skal der foretages ny afstemning. Den nye afstemning bliver mellem de to formandskandidater, der har opnået flest stemmer. Det vil sige Jan Rose Andresen og Lars Kristian Have Hansen.

Den nye afstemning kommer til at foregå fra mandag den 03. juni til torsdag den 20. juni 2019.

For at få adgang til at stemme skal du via forsiden på mmf.dk vælge boksen ’Formandsvalg 2019’. Du skal benytte dit NemID for at logge på. Stemmesedlen skal besvares senest torsdag den 20. juni 2019 kl. 12.00.