Scandiagade16-007

Om værket...

Adresse: Scandiagade, 2450 København

I Scandiagade har 1:1 Landskab designet et landskab, der kan håndtere voldsomme mængder regnvand, og fungere som en rekreativ park for beboerne. En midterrabat med smukke gamle træer, er forvandlet til et innovativt byrum med otte bassiner, der kan rumme 1500 m3 regnvand. Når det regner, forsinker bassinerne regnvandet, så kloakkerne ikke løber over. Når det er tørt, åbner de op for et væld af aktiviteter. Scandiagade er et meget fint eksempel på, hvordan klimasikring og social bæredygtighed går hånd i hånd.

Billeder af værket

Illustration: Kontraframe

Illustration: Kontraframe

Illustration: Kontraframe