Kamelia Hus

Om værket...

Adresse: Paradisæblevej 62, 2500 København

Fællesskab bekæmper ensomhed. Og da ensomhed er et stigende problem blandt ældre, er dette en uundgåelig problemstilling vi som samfund og ikke mindst branche må forholde os til. Men når ældre bor sammen med andre, stiger deres livskvalitet, og de føler sig mindre ensomme. Det viser undersøgelser fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Kamelia Hus er et seniorbofællesskab formet og bygget ud fra en holistisk fællesskabstankegang, som også økonomisk svagere stillede ældre har råd til at bo i. De vertikale fællesrum med temainddelte værksteder og opholdsrum, lader fællesskabet og aktiviteter få plads.

Billeder af værket

Illustration: Jens Markus Lindhe

Illustration: Jens Markus Lindhe

Illustration: Kontraframe