Filmhusene Flyvestation Værløse

Om værket...

Adresse: Faldskærmsvej, 3500 Værløse

38 svanemærkede rækkehuse med et integreret LAR-landskab, danner gode rammer om hverdagen, nærhed til naturen og naboskab. Rækkehusene er udformet med hensyn til klima- og miljøpåvirkning, så beboerne har et godt udgangspunkt for at leve bæredygtigt sammen. På flyvestationen skaber regnvandshåndteringen grobund for frodige gårdmiljøer. Udformningen af de åbne gårdrum, skaber slyngende ankomststier, og nedskalerer uderummene i mindre zoner, der danner mere intime rammer om nabo- og fællesskab.

Billeder af værket

Illustration: Astrid M. B. Rasmussen

Illustration: Astrid M. B. Rasmussen

Illustration: Astrid M. B. Rasmussen