Cityringens Stationer

Om værket...

Adresse: København & Frederiksberg

Cityringen er det største, byggede projekt i Hovedstaden i 400 år. De 17 nye stationer, med deres individuelle udtryk, forbinder effektivt de nye byrum med metroens højfrekvente service gennem deres gennembearbejde arkitektur, belysning og materialekvalitet og viderefører samtidig arven fra den gamle metro på smukkeste vis.

Billeder af værket

Illustration: Anders Nøhr

Illustration: Anders Nøhr

Illustration: Christian Henriksen, PLH Arkitekter